Hvad er No Rubbish?

På NoRubbish.dk skriver jeg om produkter og tanker, der bidrager til en bæredygtig verden – en verden uden affald som vi kender det i dag.


Jeg håber, at NoRubbish.dk kan inspirere og dele min begejstring for de mange helt enestående ting – ting med den sympatiske sidegevinst, at de er udsprunget af deres skaberes (u)almindelig omtanke for ressourser.

Det er en stor glæde for mig at kunne skrive om de ting og ikke mindst om menneskene bag. Kunstnere, designere med holdning og evnen til at se muligheder. Mennesker der ikke nødvendigvis vælger den letteste og mest umiddelbare løsning. Fagfolk der kan se værdien i en brugt cykel eller en nedslidt stol. Og giver tingene liv igen. Firmaer der ikke bare køre “affaldet” på containerpladsen.

Jeg håber, at NoRubbish.dk kan være med til at sprede optimisme. For der tænkes mange rigtig gode tanker om bæredygtighed derude. Tanker der i stigende omfang omsættes til handling, fordi det er kortsigtet og alt for dyrt at fortsætte brug og smid væk samfundet, som vi har kendt det i de sidste ca. 50 år. Holdningen hos mange – også hos mange af verdens beslutningstagere – er heldigvis ved at vende.

Der tages seriøse skridt mod en bæredygtig og fremtidssikret verden. En verden uden affald, som vi kender det i dag, fordi der produceres med det for øje, at det affald (der trods anstrengelserne vil være) kommer til at fungere som næringsstof for næste generation af produkter. Der er heldigvis penge i at producere sådan, og det hjælper jo altid lidt på villigheden til at omstille.

God læselyst
Susan LarsenDisclaimer
Det er vigtigt for mig at indholdet på www.norubbish.dk er troværdigt og nøjagtigt. Ikke mindst er det vigtigt for mig, at produkter der vises og omtales her på siden er fremstillet etisk forsvarligt. Det forsøger jeg i hvert eneste tilfælde at sikre mig. Ligeledes er det væsentligt, at de enkelte firmaer handler menneskeligt og samfundsmæssigt ansvarligt – også ud fra et bæredygtigt perspektiv.

Jeg fralægger mig dog ethvert ansvar for indhold og produkter på de sider, jeg linker til. Ligesom jeg ikke kan gøres ansvarlig for skader og/eller tab – direkte eller indirekte – der sker som følge af din tillid til rigtigheden af de linkede siders indhold, oplysninger, produktbeskrivelser osv. Skulle du mod forventning opdage, at jeg linker til en side eller omtaler et produkt, der ikke lever op til min hensigt, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Selv om jeg gør mit alleryderste for at sikre at oplysningerne på siden www.norubbish.dk er korrekte, giver jeg ingen garanti. Jeg fralægger mig ansvaret for eventuelle skader og/eller tab – direkte eller indirekte – som følge af brugen af indhold og oplysninger på siden.

Indholdet, herunder billedematerialet, på denne side er beskyttet af loven om immaterielle rettigheder. Videregivelse må kun ske med skrifteligt samtykke – skriv til susan.larsen@NoRubbish.dk.